Egyebek

Egyebek1. Sáry István Dr: A győri tűzrendészet és tűzoltóság története. 125 éves a Győr Városi Tűzoltóság, Győr.

(Fel. Szerk.: Bana József)

Győr Városi Tűzoltóság, Győr megyei Jogú Város Levéltára. 1995. 60 p. (Illusztr.)

 

2. A magyarországi romák története, különös tekintettel Győr városára.

Összeállította: Bana József

Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára

Mediawave. 1997. 14 p.[Illusztr.]

 

 

3. Borbély János - Farsang Sándor:

Vaskakas 1594-1598 Győr eleste és visszavétele. Történelmi képeskönyv.

Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, 1998. 79. p.

 

4. Piroslámpás évszázadok nyomatékkal Győr városára.

(Fel. Szerk.: Bana József)

Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Mediawave, 1998. 17 (3) p. [Illusztr]

 

 

5. Pillanatképek a romák múltjából. (Tanulmányok)

(Fel. Szerk.: Dr. Gémes Balázs)

Győr, Romológiai Kutatóintézet Szekszárd, (1998)

147 p. romológiai Kutatóintézet Közleményei, 1. évf. 1. sz.

 

 

6. „...Kacérkodni fogok vele." Slachta Etelka soproni úrileány naplója

1838-1840 (első kötet)

(Szerkesztő bizottság:Bana József, Katona Csaba, Dr. Turbuly Éva)

Mediawave Alapítvány, 2004. 135 p. [Illusztr.]

 

 

7. „...Kacérkodni fogok vele." Slachta Etelka soproni úrileány naplója

1840. március - december (második kötet)

(Szerkesztő bizottság: Bana József, Katona Csaba, Dr. Turbuly Éva)

Mediawave Alapítvány, 2005. 156 p. [Illusztr.]

 

 

8. „...Kacérkodni fogok vele." Slachta Etelka soproni úrileány naplója

1840. december - 1841. augusztus (harmadik kötet)

(Szerkesztő bizottság: Bana József, Katona Csaba, dr. Turbuly Éva)

Mediawave Alapítvány, 2006. 181 p. [Illusztr.]

 

 

9. „...Kacérkodni fogok vele." Slachta Etelka soproni úrileány naplója

1842-1843 (negyedik kötet) 2007 .

(Szerkesztő Bizottság: Bana József, Katona Csaba, Dr. Turbuly Éva)

Mediawave Alapítvány, 2007.

164. p. [ Illusztr.]

 

 

10. Szakolczai Attila: 1956 Forradalom és Szabadságharc Győr-Sopron megyében.

(Fel. Szerk.: Bana József) 2006.

Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára

113. p. [Illusztr.]

 

 

11. Attila Szakolczai: 1956 in the City of Gyor

( Fel. Szerk.: Bana József) 2006.

Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára

 

 

12. Sáry István „A városszépítő" - 2008.

Válogatott cikkek, tanulmányok Győr város és a megye múltjából

(Felelős szerk.: Bana József)

Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára

 

 

13. Gecsényi Lajos: Gazdaság, Társadalom, Igazgatás 2008.

Tanulmányok a kora újkor történetéből

(Felelős szerkesztő: Katona Csaba)

Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

 

 

14. Családok, családfák, generációk - 2008.

Mediawave Konferenciák I. 2007.

(Felelős kiad: Magyar Országos Levéltár főigazgatója)

 

 

15. „...Azért én Önnek sem igent, sem nemet nem mondtam ..."

Válogatás Slachta Etelka és szekrényessy József leveleiből.

1842-1843 (ötödik kötet) 2008 .

(Szerkesztő Bizottság: Bana József, Katona Csaba, Dr. Turbuly Éva)

Mediawave Alapítvány, 2007.

143. p. [ Illusztr.]

 

16. Cigánysors - a cigányság története múltja és jelene. II.

Felelős szerkesztő: Márfi Attila

(Szerkesztő bizottság: Bana József, Dr. Csurgai Horváth József, Katona Csaba, Perger Gyula,

dr. Tóth Péter.)

Az Emberház Alapítvány, az Erdős Kamill Cigánymúzeum (Pécs), a Cigány Kultureális és Közművelődési Egyesület és a Magyar Történelmi társulat kiadványa. 2009.

310. p..[képmelléklet 20]

 

 

17. Szigorúan ellenőrzött vonatok

Mediawave Konferenciák II. 2009.

Szerkesztette: Bana József, Katona Csaba

Kiadásért felelős: a Magyar Országos Levéltár főigazgatója

189. p. [ Illusztr.]

 

19. Franciák Magyarországon, 1809. I. ((A Győri Mediawave Fesztivál keretében 2009. április 29-30-án megrendezett tudományos konferencia előadásai kiegészítve a fehérvári konferenciával).
Szerkesztette: Bana József, Katona Csaba
Győr Megyei Jogú Város Levéltára Magyar Országos Levéltár, Mediawave Közalapítvány
 Budapest, Győr, 2010.
224. p. (Illuszt)

Előkészületben

19. Franciák Magyarországon, 1809. II. ((A Győri Mediawave Fesztivál keretében 2009. április 29-30-án megrendezett tudományos konferencia előadásai kiegészítve a fehérvári konferenciával).
Szerkesztette: Bana József, Katona Csaba
Győr Megyei Jogú Város Levéltára Magyar Országos Levéltár, Mediawave Közalapítvány
 Budapest, Győr, 2011.20. Győri Tanulmányok (sima) 32. szám


21. Győr a modellváltó város (1867-1918) Dualizmuskori forráskiadvány (Győri Tanulmányok sorozat) 33. szám


22. Források és ritkaságok a győri színjátszás történetéből 1850-től 1918-ig -ig. (Városi Levéltári füzetek 2010/13.


23. Barna Attila: A lőcsei fehér asszony legendája (Győri Tanulmányok Füzetek tudományos közlemények) 2010/14.


24. Városi Levéltári Füzetek 2011/14.
Dominkovits Péter: Győr városi tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái VII.
1631-1637.
(Fel. Szerk.: Bana József)
Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára<< Vissza