XXIII. Tanácsok

XXIII. Tanácsok101 Győr Megyei Város Tanácsának iratai

1971-1983

1,10 fm

a.

Tanácsülési jegyzőkönyvek

1971-1983

 

b.

Tanács Állandó és Albizottságának jegyzőkönyvei

1971-1972

1,10 fm

102 Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának iratai

1971-1983

3,10 fm

a.

V. B. Jegyzőkönyvek

1971-1983

 

b.

Iratok

1971-1983

 
103 Győr Megyei Város V.B. Titkárságának iratai

1971-1973

5,10 fm

a.

Általános iratok

1971-1973

 

b.

Tanácstagi iratok

1971-1973

 
104 Győr Megyei Városi Tanács VB. Igazgatási osztályának iratai

1971-1973

18,40 fm

a.

Igazgatási osztály általános iratai

1971-1987

 

b.

Gyámügyi iratok

1971-1973

 

c.

Hagyatéki ügyek

1971-1973

 
       
105 Győr Megyei Városi Tanács VB. Tervosztályának iratai

1971-1973

7,20 fm

106 Győr Megyei Városi Tanács VB. Pénzügyi osztály iratai

1971-1975

16,80 fm

a.

Általános iratok

1971-1973

 

b.

Fejlesztési alap kivonatai

1971-1973

 

c.

Bevétel-kiadási lapok

1971-1973

 

d.

Kisajátítási iratok

1972-1975

 
108 Győr Megyei Város Tanács VB. Művelődési Osztály iratai

1971-1973

8,10 fm

109 Győr Megyei Város Tanácsa VB Egészségügyi Osztály iratai

1971-1973

5,80 fm

110 Győr Megyei Város Tanácsa VB. Lakásigazgatási Osztály iratai

1971-1973

16,15 fm

111 Győr Megyei Városi Tanács VB. Építési- és Közlekedési Osztály iratai

1971-1975

37,60 fm

a.

Általános iratok

1971-1973

 

b.

Társasházi kiutalók

1971-1975

 

c.

Építési engedélyek másodpéldányainak gyűjteménye

1971-1973

 
112 Győr Meggyei Városi Tanács VB. Ipar-, Kereskedelmi-, Mezőgazdasági osztályának iratai

1971-1973

18,40 fm

a.

Ipar, kereskedelmi csoport iratai

1971-1973

 

b.

Mezőgazdasági csoport iratai

1971-1973

 
113 Győr Megyei Városi Tanács VB. Sport osztály

1971-1973

4,50 fm

114 Győr Megyei Városi Tanács V.B. Adóosztálya

1971-1975

15,70 fm

151 Győr Megyei Város V. B. Kerületi Hivatalának Titkárságának iratai

1971-1973

4,50 fm

152 Győr Megyei Város V. B. Kerületi Hivatal Igazgatási Osztály iratai

1978-1987

57,00 fm

a.

Gyámügyi csoport iratai

1980-1986

 

b.

Gondnokoltak iratai

1980-1982

 

c.

Hagyatéki csoport iratai

1973-1986

 

d.

Kisajátítási iratok

1984-1987

 

e.

Jogellenesen külföldre távozottak iratai

1981-1983

 
153 Győr Megyei Város V. B. Kerületi Hivatalának Pénzügyi Osztály Adó csoport

1978-1986

48,60 fm

154 Győr Megyei Város V.B. Kerületi Hivatalának Műszaki Osztályának iratai

1971-1987

56,30 fm

155 Győr Megyei Város V. B. Kerületi Hivatalának Ipar - Kereskedelmi - Mezőgazdasági Osztálya

1978-1987

58,50fm

156 Győr Megyei Város V. B. Kerületi Hivatalának Egészségügyi és Szociálpolitikai Osztály iratai

1978-1987

42,30 fm

157 Győr Megyei Város V. B. Kerületi Hivatalának Lakás és Helyiséggazdálkodási Osztály iratai

1980-1985

38,50 fm

 

***

   

501

Győr Város Tanácsának jegyzőkönyvei

1950-1970

1,20 fm

  A jegyzőkönyvekhez mutató nem áll rendelkezésre, a kutatónak a jegyzőkönyv elején szereplő napirendi pontok adnak eligazítást.    

a.

Tanácsülési Jegyzőkönyvek

1950-1970

 

b.

Tanács Állandó és Albizottságának iratai

1963-1970

1,50 fm

  A bizottságok jegyzőkönyvei öt köteg terjedelemben, kronológiai sorrendben. Kutatni az iratok áttakintésével lehet.    

502

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950-1970

4,10 fm

 

Az évenkénti jegyzőkönyvek kettő és négy kötetbe a terjedelem nagyságától függően lettek bekötve. Ezen belül az ülések időrendben szerepelnek és nagyjából követik az előre kitűzött napirendi pontokat. A Végrehajtó Bizottság egy-egy ülésenkénti jegyzőkönyve két fő részre tagolódik: első rész, a napirendi pontokhoz készült írásbeli előterjesztéseket, valamint határozati javaslatokat tartalmazza, a második rész pedig az ülés jegyzőkönyve, amely általában a napirendi pontok sorrendjében tartalmazza az előterjesztések szóbeli kiegészítését, az ezt követő viták, hozzászólások gyorsírással rögzített, majd gépírásba áttett szövegét, és a meghozott határozatokat.

   
 

Kutatni a fentiek figyelembe vételével lehet, segédlet, nem áll rendelkezésre.

   

503

Győr Városi Tanács V. B. Titkárságának iratai

1950-1970

18,20 fm

 

Az 1950. és 1956. között évenkénti iktatókartonos nyilvántartás volt, amely egy központi betű és számrendszer (számcsoportok) által meghatározott tematikus rendszer, ez egyben tárgymutatóként is funkcionál, az iratok is e betű és szám rendszer szerinti csoportosításban kerültek irattárba. 1957-től újból iktató és mutató könyv került bevezetésre, Végrehajtó Bizottság szakigazgatási szervei, az osztályok évenként iktatószám kereteket kaptak (pl. 1966-ban a Titkárság iktató száma 8000-től indul,) ezek az induló számok évenként változtak, amelynek valószínű oka az ügyiratok mennyiségének növekedése. Az iktató könyvben feltüntették az irat további csatolási számát. Az iktatató könyvek mellett osztályonként név és tárgymutatót vezettek melynek száma az iktató könyv számára utal. Egyes osztályokon belül működő különböző szakigazgatási csoportok külön iktató és mutatató könyveket vezettek pl. az Igazgatási osztályon belül működő Gyámügyi csoport, Szabálysértési csoport stb. 1973-tól bevezették az irattári jelet. Az irattári jel biztosította az iratok megőrzési idejét, valamint a selejtezések pontos elvégzését. A további tanácsi iratok esetében az előbb leírtakat általánosnak tekintjük, csak az eltérő eseteket kívánjuk feltüntetni. A kutató elsősorban a mutatók segítségével tájékozódhat.

   

a.

Általános iratok

1950-1970

 

b.

Személyi iratok

1950-1960

 

c.

Tanácstagi iratok

1950-1970

 

504

Győr Városi Tanács VB. Igazgatási Osztályának iratai

1950-1970

62,30 fm

a.

Igazgatási osztály általános iratai

1950-1970

 

b.

Gyámügyi iratok

1950-1970

 

c.

Hagyatéki ügyek

1950-1970

 

505

Győr Városi Tanács VB. Pénzügyi Osztály iratai

1950-1970

24,50 fm

a

Álatános iratok

1950-1970

 

b.

Fejlesztési alap kivonatai

1969-1970

 

c.

Bevétel-kiadási lapok

1967-1970

 

506

Győr Városi Tanács VB. Tervosztályának iratai

1950-1970

11,00 fm

507

Győr Város Tanácsa VB. Ipari Osztály iratai

1950-1965

6,70 fm

508

Győr Város Tanácsa VB. Kereskedelmi Osztály iratai

1950-1965

5,10 fm

509

Győr Város Tanácsa VB. Mezőgazdasági Osztály iratai

1950-1965

1,20 fm

510

Győr Város Oktatási Osztályának iratai
(1957-től Művelődésügyi osztály)

1950-1970

9,20 fm

a.

Oktatási Osztály iratai

1950-1956

 

b.

Művelődési Osztály iratai

1957-1970

 

511

Győr Város Tanácsa VB Egészségügyi Osztály iratai

1950- 1970

12,40 fm

512

Győr Város Tanácsa VB. Lakásigazgatási Osztály iratai

1950-1970

32,00 fm

513

Győr Város Tanácsa VB. Népművelési Osztály iratai

1950-1956

0,50 fm

514

Győr Városi Tanács VB. Építési- és Közlekedési Osztály iratai

1950-1970

52,80 fm

a.

Általános iratok

1961-1970

 

b.

Társasházi kiutalók

1961-1970

 

c.

Építési engedélyek másodpéldányainak gyűjteménye

1964-1970

 
 

Utca és házszám szerint kezelt építési engedélyek külön gyűjteménye amely a dokumentációkat is tartalmazza, némely esetben megtalálhatók az adott épületre vonatkozó visszamenőleges tervanyagok is.

   

515

Györ Városi Tanács V. B. Műszaki Osztály iratai

1950-1970

44,60 fm

 

Kutatni a név és tárgymutató segítségével lehet. Építési engedélyek megkereséséhez ismernünk kell az építtető nevét, az épület építés idejét, ez szükséges minden átalakítás, felújítás stb. kutatásához is. Szentiván, Ménfőcsanak, Gyirmót, Bácsa, községek esetében, csak a Győrhöz csatolás után épült építmények iratait őrzi a levéltár. (Az előtte épült épületek iratait a Megyei Levéltárban őrzött Győri Járási Tanács Építési Osztályának irataiban kell keresni.)

   

516

Győr Városi Tanács VB. Ipar-, Kereskedelmi-, Mezőgazdasági Osztályának iratai

1966-1970

18,00 fm

a.

Ipar, Keresskedelmi Csoport iratai

1966-1970

 

b.

Mezőgazdasági Csoport iratai

1966-1970

 

c.

Vásári könyvek

1966-1970

 

517

Győr Városi Tanács VB. Sport Osztály iratai

1967-1970

6,60 fm

a.

Általános iratok

1967-1970

 

b.

Gazdasági iratok

1967-1969

 


<< Vissza