XV. Gyűjtemények

XV. Gyűjtemények1

Mohács előtti oklevelek gyűjteménye

1322-1394

0,10 fm

  Kibocsájtó:    
  1. Győri Káptalan

1322

 
  2. Pécsi Káptalan

1338

 
  3. Győr megye hatósága

1351

 
  4. Veszprémi Káptalan

1354

 
  5. Erzsébet királyné

1382

 
  6. Győri Káptalan

1382

 
  7. László győri városbíró

1394

 

2

Győr város kiváltságleveleinek gyűjteménye

1604-1844

0,70 fm

 

Győr város régebbi és újabb privilégiumairól szóló kiváltságlevelek, részben a korábbi privilégiumok megerősítései.

II. Rudolf 1604-dik évi kiváltságlevele: előbbi szabadalmak megerősítése.

II. Mátyás 1609-dik évi kiv. lev.: régi szabadalmak és jogszokások megerősítése.

II. Mátyás 1609-dik évi kiv. lev.: adó és vámmentesség.

II. Mátyás 1609-dik évi kiv. lev.: taxa-adó-kincstári nyeremény alóli mentesség.

II. Mátyás 1609-dik évi kiv. lev.: kilenced és tized alóli mentesség.

II. Mátyás 1609-dik évi kiv. lev.: vásártartási jog megerősítése.

II. Mátyás 1609-dik évi kiv. lev.: katonai beszállásolás alóli mentesség.

II. Mátyás 1609-dik évi kiv. lev.: szabad bormérési engedély.

II. Mátyás 1609-dik évi kiv. lev.: árumegállító jog.

II. Ferdinánd 1635-dik évi kiv. lev: előbbi szabadalmak megerősítése.

III. Ferdinánd 1646-dik évi kiv. lev.: korábbi kiváltságok megerősítése.

III. Ferdinánd 1650-dik évi kiv. lev.: orsz. vásár napjának áthelyezése.

Pálffy nádor megerősítő oklevele az 1649-dik évi, a győrikáptalan és a város közötti szerződésről.

I. Lipót 1679-dik évi kiv. lev.: nemesi kiváltságok megerősítése.

I. Lipót 1679-dik évi kiv. lev.: vámmentességek megerősítése.

III. Károly 1712-dik évi kiv. lev.: orsz. vásár napjának áthelyezése.

Mária Terézia 1743-dik évi kiv. lev.: szab. kir. rangra emelés.

Mária Terézia 1746-dik évi kiv.lev.: vámszedési jog.

Mária Terézia 1758-dik évi kiv. lev.: mérték felállítási jog.

I. Ferenc 1798-dik évi kiv. lev.: orsz. vásárnap áthelyezése.

I. Ferenc 1799-dik évi kiv lev.: vásártartási jog szabályozása.

V. Ferdinánd 1844-dik évi kiv. lev.: magyar nyelvű hivatali pecsét engedélyezése.

Kutatni az egyes oklevelek átnézésével lehet.

   

3

Céhiratok lervéltári gyűjteménye

1624-1848

0,80 fm

 
 1. Caehales cechae artium Mechunicarum (szíjártó, nyereggyártó, lakatgyártó, pajzskészítő, csiszár, székfonó, bőrgyártó): 1624.
 2. Vegyes céhiratok: 1624-1891.
 3. Takács céh: 1625.
 4. Mészárosok céhe 1628
 5. Gombkötő céh artikulusai: 1630
 6. Fazekas céh artikulusai: 1634.
 7. Süveggyártó céh okmánya: 1649
 8. Kőművesek céhe: 1658.
 9. Lakatos és puskaműves céh artikulusai: 1667.
 10. Céhlevelek másolatai: 1680-1793.
 11. Gombkötő céh artikulusai: 1692-1742.
 12. Takács céh artikulusai: 1709.
 13. Kalapos céh artikulusai: 1709.
 14. Német szíjártó céh iratai: 1726.
 15. Caehales Aurigarum: (Fuvarosok) 1726.
 16. Kocsisok (országos) céhszabályai: 1728
 17. Hajósok artikulusai: 1733.
 18. Posztókészítő céh artikulusai: 1735.
 19. Caehales Caehae Restiariorum: (Kötélverő) 1737
 20. Bognár céh iratai: 1740.
 21. Privilegia caehae Rotariorum: (Kerékgyártó) 1740-1749
 22. Molnárok artikulusai: 1744.
 23. Fazekas céh artikulusai: 1745.
 24. Német vargák artikulusai: 1748.
 25. Üveges és esztergályos céh artikulusai: 1752.
 26. Német vargák artikulusai: 1760
 27. Seborvosok céhének szabályai: 1765.
 28. Szűcs céh artikulusai: 1766.
 29. Kalapos céh iratai: 1772.
 30. Gombkötő céh artikulusai: 1775.
 31. Szigeti szabók céhe: 1775.
 32. Gombkötő céh számadáskönyve: XVIII. sz.
 33. Szentmártoni szűcsök artikulusai: 1805.
 34. Általános artikulusok egyesületek és céhek részére: 1822.
 35. Győri iparosok (kézművesek) és kereskedők jegyzékei:
 36. 1842-1848.Kovács céh artikulusai: 1848
 37. Articuli caehales (év nélkül)
 38. Liber connotationalis quoad quaestores, mercatores et opifices (év nélkül)
   

4

Nemességi iratok levéltári gyűjteménye

1624-1848

0,30 fm

  Acta Nobilitaria a gyűjtemény tartalmazza Győr városi nemesi családokra vonatkozó armálisokat, testimoniálisokat, nemességvizsgálati iratokat, összeírásokat, címerpecsét lenyomatok mutatóját .Összeíró füzetek: Győr városi nemesek összeírásai.A füzetek általában az összeírtak lélekszámára, valamint ingó és ingatlan vagyonukat tartalmazó és füzetenként változó adatokat közölnek    

5

Népösszeírások levéltári gyűjteménye

1784-1870

0,30 fm

  1. Győr város lakóinak évenkénti összeírása (1819-1830) Összeíró ívek.Az ívek a következő adatokat tartalmazzák: katolikusok, nem katolikusok, szerbek, ezen belül: férfiak, nők, gyermekek, foglakozás és társadalmi státus, jövevény, eltávozott, elhalálozott, házasságkötés, házasság mai állapota.

2. II. József kori népszámlálás Győrre vonatkozó adatai: 1784/85.

3. Számszerinti kimutatások, melyek adókivetés céljából készültek: 1804-1846.

4. Az 1869. évi népszámlás adatai.

Kutatni az összeíró ívek átnézésével lehet.

   

6

Győr város levéltárára vonatkozó iratok gyűjteménye

1750-1945

1,40 fm

7

Beke Ágost városbíró után fennmaradt iratok gyűjteménye

1837-1860

0,05 fm

8

Győr város színházára vonatkozó iratok gyűteménye

1811-1927

1,40 fm

9

Győr város térképeinek gyűjteménye

1870-1944

2,00 fm

10

Győr város piaci árjegyzékeinek gyűjteménye

1872-1900

0,30 fm

11

Győr város szabályrendeleteinek gyűjteménye

1893-1944

0,90 fm

12

Győr városi egyesületek alapszabályainak gyűjteménye

1865-1850

1,20 fm

13

Címer-pecsétes iratok levéltári gyűjteménye

XVIII-XIX.

0,70 fm

 

Különböző tárgyú iratok gyűjteménye, amelyeket a rajtuk levő pecsétek miatt gyűjtöttek össze. Az irat sorozat első része 1-től 360-ig sorszámozva van. A második rész iratai a pecséttulajdonosok nevének betűrendjében lettek rendezve. Kutatni a betűrend szerint, vagy az első rész áttekintésével lehet

   

14

Győr város felekezeti anyakönyvi másodpéldányok gyűjteménye

1828-1895

2,70 fm

 
 1. Belváros rom. kat.

1827-1851

 
  2. Belváros rom. kat.

1852-1865

 
  3. Belváros rom. kat.

1866-1878

 
  4. Belváros rom. kat.

1879-1895

 
  5. Újváros rom. kat.

1827-1856

 
  6. Újváros rom. kat.

1857-1868

 
  7 . Újváros rom. kat.

1869-1878

 
  8. Újváros rom. kat.

1879-1890

 
  9. Újváros rom. kat.

1891-1895

 
  10. Nádorváros rom. kat.

1827-1864

 
  11. Nádorváros rom. kat.

1865-1878

 
  12. Nádorváros rom. kat.

1879-1895

 
  13. Szabadhegy rom. kat.

1828-1878

 
  14. Szabadhegy rom. kat.

1875-1895

 
  15. Ágh. Evang. Egyh.  

1829 1850

 
  16. Ágh. Evang. Egyh.  

1851-1863

 
  17. Ágh. Evang. Egyh.  

1864-1878

 
  18. Ágh. Evang. Egyh.  

1879-1890

 
  19. Ágh. Evang. Egyh.  

1891-1895

 
  20. Református Egyh.  

1827-1878

 
  21. Református Egyh.  

1879-1895

 
  22. Győrsziget rom. kat.

1827-1867

 
  23. Győrsziget rom. kat.

1868-1878

 
  24. Győrsziget rom. kat.

1879-1895

 
  25. Káptalandomb rom. kat.

1827-1895

 
  Újvárosi görögkeleti egyh.

1841-1895

 
  26. Győri izr. hitk. neológ  

1860-1895

 
  27. Győri izr. hitk. ortodox  

1871-1895

 
  28. Győrszigeti izr. hitk. neológ  

1840-1895

 
  29. Győrszigeti izr. hitk. ortodox  

1873-1895

 
  Kutatni a kötetek áttekintésével lehet.    


<< Vissza