X. Egyesületek, pártok

X. Egyesületek, pártokKulturális egyesületek

 

51

A Győri Kisfaludy Irodalmi Társaság iratai

1908-1948

3,60 fm

 

a.

Alakulási iratok, könyvek, kéziratok, alapszabályok

1908-1944

   

b.

Közgyűlési és vezetőségi ülések jegyzőkönyvei

1909-1944

 

c

Tagfelvételi és szervezési ügyek

1909-1944

 

d.

Levelezés

1909-1943

 

e.

Felolvasó estek, rendezvények szervezési iratai

1909-1944

 

f.

Gazdasági iratok

1909-1936

 

g.

II. világháború utáni iratok

1945-1948

 

52

Győri Képző- és Iparművészeti Társulat iratai

1929-1950

0,20 fm

a.

Főtitkári beszámolók, jegyzőkönyvek

1941-1950

 

b.

Levelezés

1946-1949

 

c.

Gazdasági iratok

1929-1950

 
  Kutatni repertórium segítségével lehet    

53

A Karácson Imre Emlékbizottság (Győr) iratai

1911-1917

0,10 fm

 

Szoborépítési bizottság iratai, elszámolásai. Kutatni az iratcsomó (töredékesen maradtak meg ) áttekintésével lehet, az iratok nagyjából az időrendet követik.

   

54

A Győri Ének- és Zeneegylet iratai

1862-1949

7,20 fm

a.

Egyleti iratok

1862-1949

 
  Alapítólevél, alapszabály, Köz-és választmányi ülések jegyzőkönyvei. Hangversenyrendező bizottság iratai. Pénztári főkönyvek és számadások.    

b.

Zeneiskolai iratok

1920-1949

 
  A zeneiskola működésére vonatkozó levelezések iratok, az alábbi tematikai egységeket tartalmazzák: tanári ülések jegyzőkönyvei, felvételi naplók, tanárok nyilvántartása, műsorok, újságok, újságkivágások, számadások, pénztár és főkönyvek. Kutatni az iratok áttekintésével lehet.    

55

Dunántúli Irodalmi és Művészeti Egyesületek Szövetsége iratai

1918-1921

0,30 fm

a.

Alapító iratok, jegyzőkönyvek

1918-1919

 

b.

Levelezés

1918-1921

 

c.

“Helikon” Irodalmi pályázat anyaga

1920

 

Szakmai és gazdasági egyesületek

 

101

Magyar Mérnök- és Építészegylet Győri Csoportjának iratai

1912

0,20 fm

Szociális és önsegélyző egyesületek iratai

 

201

A Győr Városi Temetkezési Egylet iratai

1846-1849

0,30 fm

 

Iratok: egy csomó, felvételi jegyzőkönyv: 1 kötet, Temetési Társulat jegyzőkönyve: 1 kötet. 1946-1947. évi pénztár állapotának kimutatása .Kutatni az iratok áttekintésével lehet.

   

Sportegyesületek iratai

 

251

A Győri Hungária Evezős Egyesület iratai

1929-1942

0,05 fm

  Alapszabály, pénztárkönyv, irattöredékek: egy iratcsomó. Kutatni az iratok áttekintésével lehet.    

252

A Győri Kereskedők Evezős Egyletének Iratai

1930-1942

0,15 fm

  Iratok (töredék) tagnévsor, tagdíjbefizetési könyv, jegyzőkönyvek. Kutatni az iratok és kötetek áttekintésével lehet.    

253

A Győri Polgári Lövészegylet iratai

1827-1950

0,30 fm

  Iratok (töredék) egy csomó. Emlékkönyv. Kutatni az iratok és a könyv áttekintésével lehet.    

254

A Győri Automobil és Motor Club iratai

A klub életéről, rendezvényeiről, készített fotók, újságcikkek gyűjteménye.Kutatni az albumok áttekintésével lehet.

1900-1945

0,80 fm<< Vissza