V. Községek

V. Községek1

Győrsziget nagyközség iratai

1745- 1904

8,00fm

 

A Győrsziget nagyközség történetére vonatkozó töredékes iratanyag 1904. december 31-én történt megszűnéséig levéltári megőrzésre átadott összes igazgatási irat és könyvanyag.

   

a.

Feudáliskori iratok:

   
 
  1. Felvallási jegyzőkönyvek

1745-1806

 
         2.   Keresztelőköny

1759

 
         3.   Iparosok összeírása

1762-1763

 
         4.    Marhalevél számadások

1834-1849

 
          5. Adófőkönyvek

1814-1849

 
          6. Árvakönyv

1813-1849

 
          7. Árvavagyon nyilvántartás

1813-1849

 
          8. Házak átírási díjairól nyilvántartás

1816-1849

 
          9. Házforgalmi jegyzőkönyv

1807-1849

 
        10. Jobbágytelkek haszonvételi jegyzőkönyve

év nélkül

 
        11. Lakossági összeírási lajstrom

1800-1849

 
        12. Ingatlan adásvételi nyilvántartás

1783-1797

 
        13. Adótartozások számadásai

1797-1849

 
        14. Beszállásolási jegyzőkönyv

1796-1831 (1852)

 
        15. Ingatlan osztályos egyezkedések jegyzőkönyv

1838-1849

 
        16. Inventárkönyv

1814-1837

 
        17. Körözési nyilvántartás

1831-1849

 
        18. Vagyon összeírás

1845-1848

 

b.

Önkormányzati iratok:    
  1. Községi képviselőtestületi jzk.

1872-1904

 
  2. Tanácsülési jegyzőkönyvek

1867-1904

 
 

    Tanácskozási jegyzőkönyv, beadványi és tanácskozási jegy        zőkönyv.: 1856-59. 1860-70. 1892-1900. Kutatni a kötetek átnézésével lehet.

   
  3 .Községi számadások

1850-1903

 
  4. Marhalevél számadások

1850-1852

 
  5. Árva és gyámügyek

1850-1862

 
  6. Adóügyek

1850-1866

 
  7. Tankötelesek összeírása

1854-1855

 
  8. Nyilvántartási könyv

1850-1855

 
  9. Körözési nyilvántartások

1850-1852

 
  10. Vallomány, vagy telekkönyv

1851

 
  11. Beadványi jegyzőkönyv

1871-1904

 
        Közigazgatási iktató, név és tárgymutató 1871-1904.    
  12. Pénzügyi bizottsági jegyzőkönyvek

1892-1893

 
  13. Községi költségvetések

1893-1903

 
  14. Panaszkönyv. Polgári peres keresetek

1892-1904

 
  15. Polgári peres ügyek

1881

 
  15. Alapítványi iratok és könyvek

1861-1904

 
  A község iratanyaga állagonként kutatható, az egyes köteteket át kell nézni a dobozokon belül a  rendezettség hiányos.    
 

***

   

2

Révfalu község iratai

Az 1905 január 1-én megszűnt és Győr városához csatolt Révfalu község iratanyaga.

1788-1904

 

a.

Feudáliskori iratok:

   
 

1. Révfalu helység törvénykezési és egyéb községi végzések és intézkedések jegyzőkönyve

1812-1844

 
 

2. Révfalu Inventáriumának és Osztálylevelének jegyzőkönyve

1836-1849

 
 

3. Végrendeletek és hagyatékok nyilvántartása

1814-1833

 
 

4. Háztulajdonosok házszám szerinti nyilvántartása

1788-1833

 
 

5. Jobbágytelkek adás-vételének nyilvántartása

1832-1836

 
 

6. Összeírások és nyilvántartások

1838- 1849

 

b.

Őnkormányzati iratok:

   
 

1. Képviselőtestületi jegyzőkönyv

1891-1903

 
  2. Helységadók jegyzőkönyvei és községi adófőkönyvek

1850-1895

 
 

3. Adásvételi és hagyaték leltározási nyilvántartás

1873-1882

 
  4. Községi háztartási számadások és költség előirányzatok

1863-1904

 
  5. Gyámi számadások

1861-1878

 
  6. Bor- és pálinka számadások

1850-1904

 
  7. Megyei és községi pótadó számadás

1891- 1902

 
  8. Királyi adók kivetési és beszedési főkönyvei

1850-1890

 
  9. Útadó, közmunka összeírás és egyénenkénti kivetési lajstrom

1891-1903

 
  10. Hadmentességi adókivetési főkönyvek

1893-1902

 
  11. Kémény összeírás és kéményseprési díjak lajstroma

1891-1904

 
  12. Szigetközi ármentesítési járulékok beszedési főkönyve

1899-1903

 
  13. Közigazgatási iratok, segédkönyvek

1877-1904

 
  14. Pataháziakra kivetett járulékok nyilvántartásai

1894-1904

 
 

Révfalu község iratanyagában a kutatónak az alábbiakat kell figyelembe vennie: a számadások egy-egy évről külön-külön összekötve a számadási anyagot időrendben tartalmazzák. A bor és pálinka kezelésére vonatkozó számadási füzetek évenkénti sorrendben találhatók. A királyi, állami, községi, megyei stb. adókra vonatkozó főkönyvek, nyilvántartások évenként vannak elhelyezve. A főkönyvekben, lajstromokban az adózók legtöbbször betűrendben szerepelnek. A könyvlapok oldalán az egyes adónemekre vonatkozó kivetési adatok, a másik oldalán a befizetésekre vonatkozó könyvelések időrendi bejegyzései találhatók. Név- és tárgymutatók csak a közigazgatási iratokhoz találhatók.

   


<< Vissza