IV.B. Kapitalista kor

IV.B. Kapitalista kor1101

Győr Szabad Királyi Város Közgyűlésének iratai

1848-1849

1,30 fm

a.

Jegyzőkönyvek

1848-1849

 

b.

Iratok

1848- 1849

 

c.

Tisztújítószéki jegyzőkönyvek

1848-1849

 

1102

Győr Szabad Királyi Város Tanácsának iratai

1848-1849

12,30fm

a.

Tanácsülési jegyzőkönyvek

1848-1849

 

b.

Tanácsi ügyviteli iratok

1848-1849

 

c.

Miniszteri rendeletek

1848-1849

 

d.

Királyi biztosi és főispáni rendeletek

1849

 

e.

Különféle hatóságoktól beérkezett iratok

1848-1849

 

f.

Folyamodások

1848-1849

 

g.

Új polgárok könyve

1848-1849

 

h.

Főbírói iratok

1848-1849

 

i.

Győr város magánokiratai

1848-1849

 
1103

Győr város árvabizotmányának jegyzőkönyvei

1848-1849

0,50 fm

1104

Győr város házipénztárának iratai

1849

0,40 fm

1105

Győr város adópénztárának iratai

1848-1849

0,80 fm

a.

Adóösszeírások

1848-1849

 

b.

Adófőkönyvek

1849

 
1106

Győr város gazdasági bizottságának jzk.

1849

0,05 fm

1107

Győr város alapítványi választmányának jegyzőkönyvei

1849

0.08 fm

1108

Győr város kapitányi hivatalának iratai

1848-1849

0,05 fm

1109

Győr vásári csendőrségének iratai

1848-1849

0,05 fm

1110

Győr város törvényszékének irai

1848-1849

0,05 fm

a.

Törvényszéki jegyzőkönyvek

1848-1849

 

b.

Polgári perek.

1848-1849

 

c.

Büntetőperek

1848-1849

 

d.

Telekkönyv

1848-1849

 
 

***

   
1151

Győr város községtanácsának iratai

1850-1859

40,20 fm

a.

Jegyzőkönyvek

1850-1859

 

b.

Elnöki iratok

1850-1859

 

c.

Ügyviteli iratok

1850-1859

 

d.

Miniszteriális rendeletek

1851-1854

 

e.

Főispáni rendeletek

1851-1854

 

f.

Külünféle hatóságoktól beérkezett iratok

1850-1854

 

g.

Folyamodások

1850-1854

 

h.

Fogalmazványok

1850-1854

 

i.

Győri illetőséggel bíró személyek könyvei

1850-1859

 

j.

Győr városában polgári, letelepedési, vagy üzleti jogot nyert személyek névsora

1855

 

k.

Útlevelek nyilvántartása

1850-1859

 

l.

Vándorkönyvek nyilvántartása

1858-1859

 

m.

Idegenek nyilvántartása

1852-1859

 

n.

Tolonckönyv

1856-1859

 

o.

Körözés alatt álló személyek nyilvántartása

1851-1859

 
 

Tartózkodási engedélyek, 1856-1859-ig. Tolonckönyv:1856-1868-ig, Idegenek nyilvántartása 1852-1860-ig. stb. A köteteken belül évenként újra kezdődő számozással találhatók az egyes ügyek.Kutatni, segédeszközök hiányában az állagok átnézésével lehet.

   

p.

Végrendeletek

1851-1859

 

q.

Főbírói iratok

1850

 

1152

Győr Város Vásári Csendőrségének iratai

1850-1859

0,02 fm

1153

Győr város gazdasági bizottságának jegyzőkönyvei

A bizottság a város ingó és ingatlan tulajdonát érintő ügyeket, házipénztárt érintő ügyeket tárgyalta meg ezekben döntéseket hozott.. Az üléseken tárgyalt ügyek évenként újrakezdődő sorszámmal vannak jelölve. A kötetek végén név- és tárgymutatók vannak, amelyek az ügyszámra utalnak. 1859-től nincs minden évhez mutató. Egyes évekből a jegyzőkönyvek két példányban vannak meg, magyar és német nyelven. Kutatni mutató segítségével lehet, illetve az egész kötet átnézésével.

1850-1860

0,60 fm

1154

Győr város alapítványi választmányának jegyzőkönyvei
Kutatni az állag áttekintésével lehet.

1850-1856

0,05 fm

1155

Győr város árvabizottmányának jegyzőkönyvei

1850-1860

0,90 fm

1156

Győr város házipénztárainak iratai

1850-1860

1,00 fm

1157

Győr város adópénztárának iratai

1850-1860

7,20 fm

a.

Adóösszeírások

1850-1860

 

b.

Adófőkönyvek

1850-1860

 
1158

Győr város kapitányi hivatalának iratai

1850-1872

1,40 fm

a.

Iratok

1850-1868

 

b.

Nyilvántartások

1850-1868

 
 

***

   

1159

Győr Város Törvényszékének iratai

1850

0,60 fm

a.

Törvényszéki Jegyzőkönyvek

1850

 

b.

Büntetőperek

1850

 
1160

A Győri cs. kir. I. szakaszú II. osztályú járásbíróság iratai

1850-1854

4,80 fm

a.

Polgári perek

1850-1853

 
 

Győri I. szakaszú járásbíróság polgári peres irattára és segédkönyvei. . A telekkönyvi iratok 1853 évből maradtak meg. Polgári peres ügyek iktatói. Beadványi jegyzőkönyvének névmutatója: 1850-53. Az iratok évenkénti újrakezdődő számozással találhatók meg. A névmutató a beadványi jegyzőkönyv sorszámát mutatja, amely azonos az iktatószámmal. Kutatási lehetőség iktató és névmutató segítségével történhet.

   

b.

Bűnvádi perek

1850-1852

 
 

Győri I. számú járásbíróság bűnvádi iratai. Iktató, bűnügyi jegyzőkönyv és sorozat: 1850-52-ig terjed. Névmutató polgári és fenyítő ügyekben 1853-as évben található csak. Az iratok évenként újrakezdődő számozással. Névmutató az iktató (jegyzőkönyv) számát mutatja, ami az irattári számmal azonos. Kutatni a mutatók segítségével lehetséges.

   

c.

Telekkönyvek, betáblázások

1850-1861

 
 

Városrészenkénti telek és betáblázási jegyzőkönyvek. Városrészenként újrakezdődő sorszámozással, s a kötetek római számmal lettek jelölve. Kutatni részben a meglévő mutatók segítségével lehet. Az egyes köteteket át kell nézni.

   

d.

Telekkönyvi iratok

Iratok 1853-ban folyamatos sorszámozással 1-től 309-ig terjednek. 1854-ből irat nincs, csupán iktató és mutató könyv. Kutatni a fentiek szerint lehet.

1853-1854

 
1161

Győri cs. kir. városilag kiküldött bíróság iratai

1854-1861

13,90 fm

a.

Polgári peres iratok

1854-1861

 

b.

Bűnügyi peres iratok

a-b. Győri cs. kir. város által kiküldött bíróság polgári és bűnvádi iratai. Olyan városi polgárokra vonatkozó polgári peres iratokat tartalmaz, amelyek az 1861-ben feloszlatott járásbíróság megszűnésekor a Városi törvényszéknek adott át az 1856-1860 közötti időszakra vonatkozóan. Az iratokat az eredeti iktatószámok figyelmen kívül hagyásával a későbbi csoportosítás alkalmával részben új folyószámmal, részben betűsorba rendezték, azonban egyik sem pontos. Kutatni csak az egész anyag átnézésével lehet.

1855-1861

 

c.

Hagyatéki és gyámsági iratok

1850-1860

 

d.

Váltóügyi iratok

1854-1861

 
 

***

   

1201

Győr Szabad Királyi Város közgyűlésének iratai

1860-1861

1,10 fm

a.

Jegyzőkönyvek

1860-1861

 

b.

Iratok

1860-1861

 

1202

Győr Szabad Királyi Város közgyűlésének iratai

1867-1872

2,40 fm

a.

Jegyzőkönyvek

1867-1872

 

b.

Iratok

1867-1872

 
1203

Győr Szab. Kir. Város tanácsának iratai

1861-1872

21,30 fm

a.

Jegyzőkönyvek

1861-1872

 

b.

Elnöki iratok

1861-1872

 

c.

Ügyviteli iratok

1861-1872

 

d.

Műszaki hivatal iratai

1869-1872

 
1204

Győr város gazdasági bizottságának jegyzőkönyvei

1861-1872

0,20 fm

 

A városi gazdasági bizottság üléseiről vezetett jegyzőkönyvek alkotják ezt a forrás csoportot. A bizottság a város ingó és ingatlan tulajdonát érintő ügyeket és a város házipénztárát érintő ügyeket és a város házipénztárát érintő kérdéseket tárgyalta meg, s ezekben döntéseket is hozott. Elnöke egy tanácsos, tagjai többnyire tanácsosok, jegyzője viszont a legtöbbször a levéltárnok. Az üléseken tárgyalt ügyek évenként újrakezdődő sorszámmal vannak jelölve. A kötetek végén név- és tárgymutatók lettek feltüntetve, amelyek az ügyszámra utalnak. 1859-től nincs minden évhez mutató. Egyes évekből a jegyzőkönyvek két példányban meg, magyar és német nyelven. Kutatni mutató segítségével lehet, illetve az egész kötet átnézésével.

   
1205

Győr város árvabizottmányának jegyzőkönyvei

1861-1871

0,60 fm

1206

Győr város házipénztárainak iratai .

1861-1872

1,10 fm

1207

Győr város adópénztárának iratai

1861-1872

7,20 fm

a.

Adóösszeírások

1861-1871

 

b.

Adófőkönyvek

1861-1872

 
1208

Győr város kapitányi hivatalának iratai

1861-1872

1,80 fm

a.

Iratok

1861-1868

 

b.

Nyilvántartások

1861-1872

 
1209

Győr Szab. Kir. város visszaállított törvényszékének iratai

1861-1871

28,80 fm

a.

Tanácsülési jegyzőkönyvek

1861-1871

 

b.

Polgári peres és perenkívüli iratok

1862-1869

 

c.

Csődperek iratai

1862-1871

 

d.

Hagyatéki iratok

1861-1871

 
 

a-d. Győr város törvényszékén keletkezett hagyatéki és polgári peres ügyi iratok tartoznak ide. Polgári ügyiratok 1865-ig találhatók. Az 1861-ben feloszlatott volt megyei törvényszéktől a városi törvényszékhez átadott, városi illetőségű polgárok hagyatéki iratai találhatók itt. Viszont több irat csomó hiányzik. A tisztán városi polgárokra vonatkozó csődperek iratai, 36 csődügyet tartalmaznak. Polgári peres, hagyatéki és csődperek: 1862 -1871.Segédkönyvek: Törvényszéki jegyzőkönyv 1861-1871.Törvényszéki tanácsülési jegyzőkönyv: 1862-1871. Perkönyv: 1861-1870, Névmutató (jegyzőkönyvi sorozat) 1861-1871. Sorkönyv: 1864-1866. A névmutatók az iktató (jegyzőkönyv) bejegyzéseinek számát mutatja. Kutatni az iktató és a névmutató segítségével lehet.

   

e.

Büntető perek iratai

1861-1871

 
 

Bűnügyi irattár 1861-1871-ig terjednek, mig a segédkönyvek: törvényszéki jegyzőkönyv: 1861-64, 1867. évmutató: 1861-1871-ig található. Bűnügyi lajstrom 1858-1861, névmutató a lajstromhoz, büntetőjegyzőkönyv: 1859,1861 évekből maradt fenn. Az iratok és az iktatókönyv (beadványi jegyzőkönyv) évenként újrakezdődő szám szerint lettek rendezve. A betűsoros névmutató (jegyzőkönyvi sorozat) az iktató iratszámára utal. A tárgyalási napló (Bűnügyi törvényszéki jegyzőkönyv) az üléseken tárgyalt ügyeket, az érdekeltek neveit és az ügy iktatószámát tünteti fel. 1861-65 évről névmutató, ilyen jellegü segédlet 1865, 1866, 1868-71 évről nincs. A bűnügyi lajstrom időrendben található, viszont a Register betűrendben tartalmazza az elítéltek nevét. Kutatni a névmutató és tárgyalási jegyzőkönyv segítségével lehet.

   
1210

Győr város sommás bíróságának iratai

1869-1871

6,80 fm

 

A Járásbíróság hatáskörébe tartózó eljárás. Az adott polgári perben a felek ügyvédi kényszer nélkül, személyesen képviselik érdekeiket. Az egyesbíró, hosszadalmas vizsgálat nélkül, a valószínűség alapján dönt, illetve hoz ítéletet.

   
 

***

   
1400

Győr város főispán- kormánybiztosának iratai

1918-1919

0,50 fm

1401

Győr thj. város törvényhatósági bizottságának iratai

1872-1944

4,30 fm

a.

Közgyűlési jegyzőkönyvek

1872-1944

 
 

Győr város választó községének, közgyűlésének, illetve a törvényhatósági bizottság közgyűlésének jegyzőkönyvei tartoznak ebbe a gyüjteményben. A névmutató: (jegyzőkönyvi sorozat) 1829-1848, 1861-1864, 1888-1944 éveket öleli fel. Az irattári sorkönyv pedig az 1888-1920 éveket foglalja magában.Kezdetben az ügyek nincsenek sorszámozva, s a bejegyzések időrendben követik egymást. Később az ügyeket évenként újra kezdődő sorszámozással látták el. A névmutató általában erre a számra utal. A közgyűlési jegyzőkönyv sorozója című könyv a megfelelő irat számára utal, amely a tanácsi osztály iratai közt lett elhelyezve. Kutatni a mutatók alapján lehetséges.

   

b.

Kisgyűlési jegyzőkönyvek

1929-1944

 
 

Ide név és tárgymutatók tartoznak 1929-1944-ig. A 3180/1944. M. E. rendelet alapján átruházott hatáskörben hozott köz- és kisgyűlési határozatok iktatója pedig 1944-ből származik. A név- és tárgymutató a vonatkozó kisgyűlési határozat jegyzőkönyvi számát tünteti fel.

   
1402

Győr thj. város tanácsának iratai

1872-1929

140  fm

a.

Tanácsülési jegyzőkönyvek

1872-1929

 

b.

Elnöki iratok

1872-1929

 

c.

Ügyviteli iratok

1872-1929

 
 

Győr sz. kir. város tanácsának, majd 1929-től kezdve polgármesterének működése során keletkezett iratok, segédkönyvek és jegyzőkönyvek tartoznak ide az 1855-től 1950-ig terjedő időszakra vonatkozóan. Az iratok évenként kezdődő számozással találhatók az állagban, a névmutatók az iktató számot, s egyúttal az irattári számot, a számmutatók az irattári számot tüntetik fel. Az iratok több, római számmal jelzett csoportra (kútfőkre) vannak osztva. Az irattári jelet a névmutató, illetve a sorkönyv feltünteti. Kutatási lehetőség az iktatók és mutatók alapján.

   

d.

Győri illetőségek nyilvántartási könyve és törzslapjai

1872-1945

 
 

Az illetőséggel kapcsolatos személyi adatokat és feljegyzéseket tartalmazó törzslapok. A törzslapok alfabetikus sorrendben követik egymást, kutatni a keresett név ismeretében lehet.

   

e.

Vándorkönyvek nyilvántartása
Kutatni az állag átnézésével lehet.

1858-1875

 

f.

A vágóhíd építő bizottság iratai

Kutatni az állag átnézésével lehet.

1878-1906

 

g.

Szerződések

A törvényhatóság adásvételi, haszonbérleti, építési, kisajátítási és egyéb szerződései. Szerződés típusonként rendezve, kutatni az egyes csomók átnézésével lehet.

1899-1945

 

h.

Köztemetői nyilvántartások

Magánsírok nyilvántartása 1879-1880, Magánsírok nyilvántartása 1879-1899. Közös sírok nyilvántartása 1879-1886. Sírboltok nyilvántartása 1878-1906. Sírok kimutatása 1885-1812, Temetkezési időt mutató könyv 1864-1879. A könyvek évszám és betűsor szerint tüntetik fel az elhaltak neveit és a sírok parcellaszámát. Kutatni a fentiek szerint.

1878-1912

 

i.

Műszaki hivatal iratai

1872-1944

 

j.

Mérnöki hivatal iratai

1900-1944

 
1403

Győr thj. város közigazgatási bizottságának iratai

1876-1928

10,10 fm

1404

Győr gazdasági bizottságának jegyzőkönyvei

1872-1885

0,20 fm

1405

Győr város Duna-kotrási választmányának jegyzőkönyvei

Kutatni az állag átnézésével lehet.

1872-1873

0,04 fm

1406

Győr város Bisinger alapítványi bizottságának iratai

1877-1898

0,50 fm

a.

Jegyzőkönyvek
Kutatni az állag átnézésével lehet.

1877-1898

 

b.

Iratok
Kutatni az állag átnézésével lehet.

1877-1895

 
1407

Győr thj. város polgármesteri hivatalának iratai

1929-1945

40,00 fm

a.

Ügyviteli iratok

1929-1945

 

b.

Győr thj. város I. fokú iparhatóságának iratai

1940-1944

 

c.

Kihágási iratok

1931-1945

 
1408

Győr thj. város tiszti főügyészének iratai

1912-1944.

2,60 fm

 

Az ügyészi hivatal működése során keletkezett iratokat tartalmazza ez a forrás tipus. Az iratok az iktató számok sorrendjét követik. Kutatni segédlet hiányában az egyes csomók átnézése utján lehetséges.

   
1409

Győr thj. város árvaszékének iratai

1872-1944

22,00 fm

 

Az iratok az iktatószámok rendjét követik. A névmutatók az iktatószámra, az irattári sorkönyvek az irattári számra mutatnak, amely a legtöbb esetben az azonos iktatószámmal. Kutatni a fentiek szerint lehet.

   
1410

Győr thj. város gazdasági hivatalának iratai

1872-1924

0,50 fm

 

A város gazdasági ügyeit ellátó, és a városgazdálkodás egyes kérdéseit intéző Gazdasági Hivatal iratai. Az iratok az évenkénti időrendet követik. Az anyag segédletek nélkül is kutatható.

   
1411

Győr thj. város házipénztárának iratai

1873-1943

21,00 fm

 

Győr város kamarási hivatalának, vagyis házipénztárának a bevételekről és kiadásokról vezetett főkönyvei. (1711-1942) 1792-ig füzetekből áll, ettől kezdve kötetekből. A bejegyzések időrendben. Kutatni kötetenként lehet.

   
1412

Győr thj. város adópénztárának iratai

1872-1913

25,20 fm

a.

Adókivetési iratok

1872-1913

 

b.

Adófőkönyvek

1873-1890

 
 

Adókivetés alapját képező összeírások, évenkénti sorrendben városrészek szerint tartalmazzák az adatokat. Az újabb időkből származó összeíró lapok az utcák betűrendjébe csoportosítva. Az összeírások a következő adatokat tartalmazzák: név, ház, föld és állatállomány. Kutatni a kötetek átnézésével lehet.

   

1413

Győr thj. város árvapénztárának iratai

1872-1945

7,60 fm

 

Az árvagyámpénztár főkönyvei 1718-1836, illetve 1850-1860 közöttiek. Árvabizottmányok jegyzőkönyvei, később kiskorúak és gondnokoltak bevételi és kiadási főkönyvei. Gyámi adósok névjegyzéke stb. címfelírással szereplő bevételi és kiadási főkönyvek. Folyószámla nyilvántartások (főkönyvek ) az árvák, gondnokoltak és egyéb adósok tartozásairól, követeléseiről. A könyvek betűrend nélkül mutatják az egyes folyószámlákat. Több évfolyamos névmutató is van hátul egybekötve, vagy külön, amely a főkönyvi sorszámot mutatja. Kutatás a névmutató segítségével, illetve az egyes főkönyvek átnézésével történhet.

   
1414

Győr thj. város számvevőségének iratai

1872-1945

40,50 fm

a.

Költségvetési iratok

1881-1902

 
 

A város költségvetési előirányzatai, 1865. és 1881. között nincsenek meg. Kutatási lehetőség az egyes csomók átnézésével.

   

b.

Számadási iratok

1872-1944

 

c.

Alapítványi főkönyvek

1884-1944

 

d.

Szegényház és árvaház számadásai

1872-1883

 

e.

A Camillus rk. templom számadásai

1872-1903

 

f.

A Duna-kotrási alap számadásai

1887-1904

 

g.

Az újvárosi rk. templom számadásai

1872-1883

 

h.

A Kálvária-alap számadásai

1872-1903

 

i.

A Bisinger-alapítvány számadásai

1872-1906

 

j.

A Hufnagel-alapítvány számadásai

1881-1906

 

k.

A Lettmayer-alapítvány számadásai

1872-1894

 

l.

Egyéb alapok számadásai

1884-1944

 

m.

Illetményszámfejtő főkönyvek

1914-1945

 

n.

Györgyi-alapítvány főkönyvei

1870-1906

 

o.

Horváth Imre-alapítvány főkönyvei

1893-1906

 

p.

Ipariskola-alap számadásai

1885-1904

 

q.

Kereskedelmi iskola-alap számadásai

1897-1904

 

r.

Kórházi számadások

1872-1942

 

s.

Nyugdíj-alap számadásai

1885-1916

 

t.

Salvator rk.templom számadásai

1872-1906

 

u.

Szegényalap számadásai

1881-1905

 

v.

Útalap számadásai

1891-1945

 

x.

Városi közművek számadásai

1900-1923

 
 

Győr város különböző hivatalai által készített különféle kisebb-nagyobb számadások, elszámolások, nyilvántartások. A különböző, legtöbbnyire egy-két kötetből, vagy füzetből álló állagok teljesen átnézendők.

   
1415

Győr thj. város rendőrkapitányi hivatalának iratai

1873-1902

36,40 fm

 

A hivatal iratanyaga 1850-1868. és 1876. évből maradt fent, továbbiakban, csak iktató és mutató, valamint sorkönyvek maradtak fen. Kutatni a mutatók segítségével lehet.

   
1416

Győr város hivatásos tűzoltóságának irata

1909-1941

0,60 fm

 

Tűzesetek nyilvántartása:1909-1924. Törzskönyv a tűzoltókról. Foglalkozási napló:1931-1947. Önkéntes tűzoltó testületek leltárai. Parancskönyv: 1941. Pénztárnapló 1931. Kutatni a kötetek és az iratcsomók átnézésével lehet.

   
1417

Győr thj. város közigazgatási bizottságának iratai

1929-1944

9,40 fm<< Vissza