Levéltárról szóló publikációk (1993-2001)

Levéltárról szóló publikációk (1993-2001)ZSADÁNYI Dezsõ: Önálló levéltára lesz a megyeszékhelynek. Ismét elromlott a szavazógép? = Kisalföld, 48. évf. 140. sz. 1993. jún. 18. 1., 4. p.
Tudósítás a városi közgyulés levéltár visszaállító határozatáról.
KUTI Péter: Gyõr Levéltára. Csoda a várostorony alatt = Nyugati Hírlap, 3. évf.
139. sz. 1993. jún. 18. 2. p
Új levéltárigazgató kinevezése. = Levéltári Szemle, 1994/3. sz. 94. p.
Hír Bana József kinevezésérõl, rövid életrajzi ismertetés. -t. á - : Ismét önálló a
Gyõri Városi levéltár. = Gyõr Városi Újság, 1994. máj. 1. sz. 2. p
Tudósítás a szétválasztási okmány aláírásáról.
BANA József : Májusi levél. = Gyõr Városi Újság, 1994. máj. 2. sz. 3. p.
Kossuth Ferenc Gyõr város közönségéhez írt eddig publikálatlan levelének ismertetése, a levél fotokópiája.


[HORVÁTH] S[ándor] D[omonkos] : Direktori mecenatúra, avagy alapítvány saját zsebbõl. = Gyõri Hét, 1994/6. sz. 13. p.
A Városi Könyvtárral közösen létrehozott Patrónus alapítványról.
Fotó


ZS[ADÁNYI] D[ezsõ] : Önálló a gyõri levéltár. = Kisalföld, 49. évf. 98. 1994. ápr. 28. 3. p.
BANA József : Sátrak a várfalon kívül. A gyõri cigányság letelepítésérõl. = Kisalföld, 49. évf. 144. sz. 1994. Jún. 22. 1., 2. p.
Városi levéltári dokumentumok felhasználásával.


ZS[ADÁNYI] D[ezsõ] : Mától : gyõri levéltár. Új városi intézmény létrejöttét szentesítik. = Kisalföld, 49. évf. 97. sz. 1994. ápr. 27. 1., 2. p.
Címlapon az épület fotójával.


SZABÓ Mária, G. : Megújuló értékek. = Kisalföld, 49. évf. 287. sz.
1994. dec. 7. 1., 3. p.
Interjú a Városi Levéltárban õrzött értékekrõl, az intézmény feladatairól.


Adatok a magyar levéltárakról 1994. = Levéltári Szemle, 1995/2. sz. 103-108. p.
Benne a városi levéltár adataival.


Köszöntjük a Gyõri Tárt. = Gyõr Hírlevél a város polgárainak, 1995/16-17. p.
A Városi Könyvtárral közös kiadvány ismertetése, egy millenniumi dokumentum közlése.


A polgári anyakönyvvezetés bevezetésérõl. = Gyõr Hírlevél a város
polgárainak, 1995/6. p.
Ismertetõ a centenáriumi emlékkiállításról Bana József történeti áttekintése a polgári anyakönyvvezetésrol, benne gyori vonatkozásokkal.


Levéltári egyeztetés. = Kisalföld, 50. évf. 53. sz. 1995. márc. 3. 2. p.
Hír a városi levéltár anyagának átköltöztetésével kapcsolatos teendõkrõl.
A II. világháború és Gyõr. = Kisalföld, 50. évf. 65. sz. 1995. márc. 18.
Elõzetes a városi könyvtárral közösen rendezett dokumentumkiállításról.


PASS András: Gyõr a világtörténelem tükrében. Kisalföld, 50. évf. 68. sz. 1995. márc. 22. 1., 3. p.
A II. világháború és Gyõr c. dokumentumkiállításról.
Fotók.


IVÁN Csaba: Memento Mori. Ötven év után : a türelem évében. = Kisalföld, 50. évf. 71 sz. 1995. márc. 25. 12. p.
A világháború dokumentumkiállítás elemzõ ismertetése.


A II. világháború és Gyõr. = Kisalföld, 50. évf. 71. sz. 1995. márc. 25. 10. p.
Hír a kiállítás nyitvatartásának meghosszabbításáról.


BANA József : A város szolgálatában. = Kisalföld, 50. évf. 110. sz. 1995. máj. 12. 12. p.
Sefcsik Ferenc egykori városi levéltárnok munkásságának ismertetése.


GÜLCH Csaba : A térség tudományos életének tükre. A Gyõri Tanulmányok legújabb kötete. = Kisalföld, 50. évf. 134. sz. 1995. jún. 10. 15. p.
A kiadvány 14-15. számáról.


Gyõri Tanulmányok. = Kisalföld, 50. évf. 241. sz. 1995. okt. 13. 3. p.
Ismertetõ a 16. számról.


GÜLCH [Csaba] : Gyõri Tanulmányok : sokrétû tartalom. = Kisalföld, 50. évf. 273. sz. 1995. nov. 21. 21. p.
Cikk és fotó a 16. számról.


Adatok a levéltárakról 1995. = Levéltári Szemle, 1996/2. sz. 59-65. p.
Benne a városi levéltár adataival.


CSURGAI HORVÁTH József : Gyõr város levéltárának megnyitója. = Levéltári Szemle, 1996/2. sz. 72-74. p.


Videóarchívum a városi levéltárban. Képviselõk áldozatkészségébõl. = Gyõr Hírlevél a város polgárainak, 1996/1. sz. 11. p.


GECSÉNYI Lajos, dr.: Megyei levéltárunk. A kultúra gyõri mûhelyei. = Gyõr Hírlevél a város polgárainak, 1996/2. sz. 10. p.
Benne a városi levéltárról is.

Ígéretes összefogás egy kiadványért. = Gyõr Hírlevél a város polgárainak, 1996/4. sz. 13. p.
Az 1956-os dokumentumkötet elõkészületeirõl.


Nagy éve van a városi levéltárnak. Streibig Károly szellemében. = Gyõr Hírlevél a város polgárainak, 1996/4. sz. 13. p.
Programterv ismertetés.
Kiállítás a levéltár kincseibõl. = Gyõr Hírlevél a város polgárainak 1996/6. sz. 1., 10. p. Fotó.

Ismét megjelent a Gyõri Tanulmányok. = Gyõr Hírlevél a város polgárainak, 1996/7. 10. p.
A kiadvány 17. számának ismertetése.


Mediawave'96 - képekben-. = Gyõr Hírlevél a város polgárainak, 1996/7. sz. 11. p.
Fotó és ismertetõ a levéltár pincéjében történt programokról.


BANA József : Az 56-os emlékkötet. = Gyõr Hírlevél a város polgárainak, 1996/9. sz. 13. p.
A Gyõri Tanulmányok 18. számának ismertetése.


1956 dokumentumai. = Gyõr Hírlevél a város polgárainak, 1996/14. 3. p.
A Gyõri Tanulmányok 18. számának ismertetése. A hírlevél 28. oldalán a kötet eloszava.


BANA József : A Gyõri Tanulmányok múltja, alapítása. Készül a tizenkilencedik.
= Gyõr Hírlevél a város polgárainak, 1996/16. sz. 10. p.
A levéltár kincsei. = Kisalföld, 51. évf. 97. sz. 1996. ápr. 25. 10. p.
A városi könyvtárral közösen rendezett kiállításról.


P[ASS] A[ndrás]: Megnyitották a városi levéltárat. = Kisalföld, 51. évf. 113. sz. 1996. máj. 15. 3. p. Fotó.


KESZEI [L. András] : Ötvenhat dokumentumai : Gyõr szerepe a forradalom idején. = Kisalföld, 51. évf. 247. sz. 1996. okt. 22. 3. p.
A Gyõr 1956 I. II. c. kötet bemutatója.
Fotó


Levéltár Gyõrött. Fél évszázad szünet után. = Új Magyarország, 6. évf. 114. sz. 1996. máj. 16. 8. p. MTI


BõSZE Sándor : Szent Flórián gyõri lovagjai. = Gyõri Tanulmányok, 16/1997. 293-295. p.
Recenzió a Gyõr Városi Tûzoltósággal közösen megjelentetett kiadvádainyról.


KÁLLAY István : Szabad királyi városok levéltárai. = Gyõri Tanulmányok, 16/1997. 277-283. p.
Az ünnepélyes megnyitó keretében rendezett tanácskozás elõadása.


Gyõr Városi Levéltár ünnepélyes megnyitása. = Gyõri Tanulmányok, 19/1997. 268. p.
Programismertetés.


LAKOS János : Városi levéltárak a magyar levéltári rendszerben. = Gyõri Tanulmányok, 19/1997. 269-276. p.
Az ünnepélyes megnyitó keretében rendezett tanácskozás eloadása.


MÓNUS Imre : Dr. Bay Ferenc. = Gyõri Tanulmányok, 19/1997. 207-233. p. (illusztr.)
Tanulmány, bibliogr.

Adatok a levéltárakról 1996. = Levéltári Szemle, 1997/2. sz. 69-77. p.
Benne a városi levéltár adataival.


Gyõri Tanulmányok új száma. = Gyõr Hírlevél a város polgárainak, 1997/5. 11. p.
A kiadvány 19. számának ismertetése.


Fényírók Fesztiválja '97. = Gyõr Hírlevél a város polgárainak, 1997/7. sz. 5. p.
Tudósítás a rendezvénysorozatról, benne a levéltárban rendezett romatörténeti kiállításról.


BANA József: Egy hézagpótló kiadvány. Gyõr Városi Levéltári Füzetek 1. = Gyõr Hírlevél a város polgárainak, 1997/17. sz. 7. p.
A kiadvány ismertetése.


Gyõri Tanulmányok. = Gyõr Hírlevél a város polgárainak, 1997/17. sz. 7. p.
A 20. szám ismertetése.


A cigánymúlt tükre. = Új Magyarország, 7. évf. 100. sz. 1997. ápr. 30. 13. p.
A gyõri cigányság múltját idézo levéltári dokumentum kiállításról.


Giczy János kiállítása. = Kisalföld, 52. évf. 202. sz. 1997. aug. 30. 13. p.
Elõzetes a levéltári kiállításról.


GÜLCH Csaba: Egymás mellett térben és idõben. Megnyílt Giczy János kiállítása. = Kisalföld, 52. évf. 206. sz. 1997. szept. 4. 3. p.
A városi levéltárban rendezett kiállításról. Fotó.


Pillanatképek. = Kisalföld, 52. évf. 220. sz. 1997. szept. 20. 3. p.
Hír a biztosítástörténeti kiállításról.


Kormos István - emléknap. = Kisalföld, 52. évf. 226. sz. 1997. szept. 13. p.
Elõzetes a városi levéltár-beli emlékkiállításról is.


MÁRFI Attila: Gyõr története a kezdetektõl napjainkig. = Gyõri Tanulmányok, 21/1998. sz. 132-137. p.
Recenzió.


TAKÁCS Edit : Az önkormányzati levéltárak gyûjtõterületi munkája. = Levéltári Szemle, 1998/3. sz. 29-51. p.
Benne a városi levéltár adataival.


Adatok a levéltárakról 1997. = Levéltári Szemle, 1998/2. sz. 67-79. p.
Benne a városi levéltár adataival.


MORVAI Gyula : Elõljáró szavak Giczy János festõmûvész Gyõri Városi Levéltár-beli kiállításához (1997. szeptember 3 - 24.). = Soproni Szemle, 52. évf. 1998/1. sz. 57-58. p.


SZOPORI NAGY Lajos : Festõ és háttere. Giczy János kiállítása a Gyõri Városi Levéltárban. = Soproni Szemle, 52. évf. 1998/1. sz. 55-57. p.


NÉMET Ildikó : Gyõr története a kezdetektõl napjainkig. Gyõr, 1997. (Szerk.: Bana József, Morvai Gyula) = Soproni Szemle, 52. évf. 1998/2. sz. 189-190. p.
Könyvismertetés a Városi Levéltári Füzetek 1. számáról.


225 éve... = Gyõr Hírlevél a város polgárainak, 1998/5. sz. 1. p.
Fotótudósítás a városbírák és polgármesterek nevét megörökítõ emléktábla felavatásáról.


Emléktábla-avatás és kiállítás a városi levéltárban. = Gyõr Hírlevél a város polgárainak, 1998/6. sz. 14. p.
Cikk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc gyõri napjait megörökítõ emléktábla avatásáról, a dokumentumkiállításról.


Baross-emlékkiállítás. = Gyõr Hírlevél a város polgárainak, 1998/9. sz. 4. p.
Tudósítás az intézményben rendezett kiállításról.


BANA József : Baross Gábor-emlékkiállítás. = Gyõr Hírlevél a város polgárainak, 1998/10. sz. 29. p.
Cikk az intézményben rendezett kiállításról és fotók.


BANA József: Három helyi kiadvány. = Gyõr Hírlevél a város polgárainak, 1998/12. sz. 14. p.
A levéltár újabb kiadványai: Farsang-Borbély: Vaskakas, Bocatius: Gyõr visszafoglalása. Pillanatképek a romák múltjából.


Az elsõ gyõri levéltári nap. = Gyõr Hírlevél a város polgárainak, 1998/17. sz. 18. p.
A megyei levéltárral közös rendezvényrõl.


K[ESZEI] L. A[ndrás]: Márványba vésett múlt. Emlékezés egykori tisztségviselõkre. = Kisalföld, 53. évf. 1998. márc. 7.
Tudósítás a városbírák és polgármesterek nevét megörökítõ emléktábla leleplezésérõl.


1848-ra emlékezve. = Kisalföld, 53. évf. 60. sz. 1998. márc. 12. 10. p.
Hír az Apor Iskola-beli, levéltári segítséggel készült dokumentum kiállításról.


E[GRI] Zs[uzsanna]: Folytatva a haladó hagyományt. Bemutatták a Gyõri Tanulmányok jubileumi számát. = Kisalföld, 58. évf. 61. sz. 1998. márc. 13.
Tudósítás a kiadvány 20. számának bemutatójáról. Fotó.


CS[ORDÁS] N[oémi]: Emléktábla a levéltárban. = Kisalföld, 53. évf. 63. sz. 3. p.
Az intézményben felavatott 1848/49-es emléktábláról és emlékkiállításról. Fotó.


Történelmi képeskönyv. = Kisalföld, 53. évf. 73. sz. 1998. márc. 27. 3. p.
A Vaskakas c. kiadványról. Fotó.


Bug[OVICS] Z[oltán]: Középkori kommandósok foglalták vissza Gyõrt. = Kisalföld, 53. évf. 74. sz. 1998. márc. 28. 1., 5. p.
Tudósítás a Xántus János Múzeum Rómer-termében rendezett kiállításról. A kiállítás a múzeummal közös rendezvény. Fotó.


Vetélkedõ Gyõr város történetérõl. = Kisalföld, 53. évf. 75. sz. 1998. Márc. 30. 6. p.
Fotótudósítás a Petõfi Sándor Városi Muvelodési Központtal közösen rendezett elõadássorozatot záró vetélkedõrõl.


BUGOVICS Zoltán: Nyilvános dicséret a közgyûlésen. Bõvült a városi levéltár mûködése. = Kisalföld, 53. évf. 75. sz. 1998. márc. 30. 6. p.

Cikk az intézmény elõzõ évi beszámolójának, idei munkatervének közgyûlési elfogadásáról. Fotó.


I[MRE] B[éla] : Piros lámpás hajdani évszázadok. = Kisalföld, 53. évf. 109. sz. 1998. máj. 11. 6. p.
A Mediawave keretében tartott tudományos konferenciáról.


BANA József : A város kiemelkedõ polgármesterei I. Zechmeister Károly. = Pro Urbe. Gyõr. A Lokálpatrióták Egyesületének lapja, 1998. ápr. 4. p.


BANA József : Az elsõ polgármesterek. = Pro Urbe Gyõr. A Lokálpatrióták Egyesületének lapja, 1998. máj. 4. p.


Könyv a városát szeretõ polgárnak. = Pro Urbe Gyõr.
A Lokálpatrióták Egyesületének lapja,1998. máj.
A Városi Levéltári Füzetek 1. számának ismertetése.


Ahmet aga levelét megírta. = Vaskakas. A Polgármesteri Hivatal Kulturális Irodájának kiadványa, 1998. 4. p.
Interjú Bana Józseffel a Városi Levéltárban õrzött török levélrõl.


A városi levéltár kiadványai. = Vaskakas. A Polgármesteri Hivatal Kulturális Irodájának kiadványa, 1998. 7. p.
A török bibliográfia, Bocatius hõsi énekének és a Vaskakas c. könyvnek ismertetése. Fotók.


MÁRFI Attila: Az elsõ gyõri levéltári nap. Levéltári Szemle. 49. évf. 1999/1.sz. 67-70.p. A rendezvény ismertetése


P[ÁKOVICS] M[iklós]: Mediawave fesztivál április 26-tól. Gyõr lenne az igazi otthon = Gyõri Hírlevél. 1997/7.sz. Ápr.15. 9.p.
Riport. A Bûn és bûnhõdés konferenciáról is.


Fényírók nemzetközi fesztiválja. A filmesek számítanak rá. = Gyõri Hírlevél. 1999/8.sz. 29. 9.p
Tudósítás. Részletes ismertetés a Bûn és bûnhõdés konferenciáról.


A miniszter a fõvédnök. = Kisalföld. 54.évf. 98.sz 1999. ápr. 28. 3.p.
Elõzetes a Bûn és bûnhõdés címmel rendezett tudományos konferenciáról.


OSZTOVITS Ágnes: Milyen egy város arca? Gyõr híres polgárai lexikonba gyûjtve.= Magyar Nemzet 64. évf. 257. sz. 1999. nov. 4. 10. p.
Cikk a Gyõri életrajzi lexikonról.


Ünneppé vált az alkalom. Élénk érdeklõdés közepette bemutatták a Gyõri életrajzi lexiont. = Kisalföld 54. évf. 258. sz. 1999. nov.5. 6. p.
Tudósítás a könyvbemutatóról. Fotó


VARGA Lajos: Kivételes alkalmak. = Kisalföld. 54. évf. 260.sz.
1999. nov. 8. 4. p.
Tárca a Gyõri életrajzi lexikon bemutatója kapcsán.


GÜLCH Csaba: Levéltári nap másodszor. Termékeny együttmûködés a tudományos fórumon. = Kisalföld. 54. évf. 282. sz. 1999. dec.3. 1-2. p.


Béke az áldozatok poraira.= Kisalföld 55. évf. 36.sz. 2000.febr.12. 6.p.
Tájkoztató Szabó Péter hadtörténész Béke poraikra c. kiadvány bemutatójáról, amit levéltárunk szervezett.


VARGA Lajos: Örökölt és vállalt értékek. Az ifjúság nem fogékony a forradalmi üzenetre.= Kisalföld 55.évf. 62. sz. 13. p (Illuszt.)
A levéltár által kiadott kötet ismertetõje, interjú Szakál Gyulával
Bõhm-Ferenczi-Szakál: A Széchenyi István Fõiskola hallgatóinak véleménye Gyõrrõl és önmagukról. Gyõr 2000. GYVL


HARCSÁS (Judit): Átadták a Richter-archívumot. Rockenbauer Zoltán avatta fel a gyûjteményt. = Kisalföld 55. évf. 74. sz. 2000 március 29. (Illusztr.)
Tudósítás a gyûjtemény átadásáról benne a Gyõri Ének Zenei Egylet levéltári anyagából


I[MRE] B[éla]: Gyõr leghíresebb levéltárnokára emlékeztek = Kisalföld 55. évf. 74. sz. 2000 március 29. (Illusztr.)
Beszámoló a Gyõr Baráti Köre rendezvényrõl, ahol Sefcsik Ferenc város fõlevéltáros életútját ismerteti Bana József.


VARGA LAJOS: Idõutazások a múltban. Dr. Sáry István Pro Urbe-díjas = Kisalföld 55. évf. 77.sz. 2000. ápr. 1. 6. p.
Riport dr. Sáry Istvánnal kitüntetése alkalmából.


V[ARGA] L[AJOS]: Zenei archivum a káptalandombon = Kisalföld 55. évf. 77.sz. 2000. ápr. 1. 13. p (Illusztr.)
Tudósítás a Richter gyûjtemény megalapításáról.

Heller László: A levéltáros sem savanyú ember = Gyõri Krónika X. évf. 24. szám 2001.november 22. 4. p (Illusztr.)
Interjú Bana Józseffel
Összeállította:
Morvai Gyula

 << Vissza