MEGHÍVÓ a XVIII. Győri és a IV. Kisalföldi Levéltári Napra

MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára
MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
MOKK Közjegyzői Levéltár
Győr Megyei Jogú Város Levéltára
Győri Egyházmegyei Levéltár és a
Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény

tisztelettel meghívja

2015. október 20-án 9:00 órára

a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum dísztermébe
(Esterházy-palota, Győr, Király u. 17.)

Lukácsi Zoltán
a Győri Hittudományi Főiskola rektora
Fekete Dávid
Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere
Fülöp Tamás
a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyetteseElőadások:

Levezető elnök:
Horváth Richárd tud. munkatárs
(MTA BTK Történettudományi Intézet)

Tringli István tud. főmunkatárs (MTA BTK TTI):
500 éves a Habsburg-Jagelló házassági szerződés

Baracskai András igazgató-helyettes (GyMJVL):
Egy 16. századi csallóközi nemes, derghi és karcsai Somogyi György emlékezete

Nemesné Matus Zsanett történész-muzeológus (RFMTM):
A győri egyesült szíjgyártó céh a 17. században
Horváth József igazgató-helyettes (Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtár):
Levéltári kiadványok bemutatása

Szünet

D. Szakács Anita főlevéltáros (MNLGyMSMSL):
Erkölcsi kihágások a 6. parancsolat ellen a kora újkori Sopronban. Ne paráználkodj!

Arató György levéltáros (GyEL):
A győri püspök birtokainak XVIII. századi rekatolizációja

Néma Sándor főlevéltáros (MNLGyMSMGyL):
A határhasználat alakulása Győr és Abda kö-zött. Bevezető egy 1750 körüli csillagászati tájékozódási pontokkal ellátott térkép elkészítéséhez

Borbély Tamás levéltáros (GyMJVL):
Egy évtizedes dualizmus kori politikai vita
– a győri Diákotthon-ügy

Szünet

Hegedüs Zoltán főlevéltáros (MNLGyMSMGyL):
Közhangulat az első világháború kezdetén Moson vármegyében

Nagy Szabolcs főlevéltáros (MNL VeML):
Amikor a hóhért akasztják – Győr vármegyei '19-esek büntetőjogi felelősségre vonása

Bana József igazgató (GyMJVL) – Barna Attila adjunktus (Széchenyi István Egyetem):
Kísérlet a Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tudo-mányegyetem Győrbe telepítésére, 1921

Világi Dávid levéltáros (RMEGL):
Háború alatt és után – Fejezetek a Győr-nádorvárosi evangélikus templom történetéből<< Vissza