"GYŐR, A KIRÁLYI VÁROS" 1271-2011 KONFERENCIA

 

 

M E G H Í V Ó

„Győr, a királyi város”

című konferenciára

1271-2011

Ideje: 2011. november 24. 9.00 óra

Helyszín: Városháza díszterme


Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

9021 Győr, Városház tér 1.

Köszöntő:

Rózsavölgyi László elnök, Győr Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális és Sport Turisztikai Bizottság

Levezető elnök:

Dr. Gecsényi Lajos, a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott főigazgatója


Előadások:

 Dr. Horváth Richárd tudományos munkatárs, MTA Történettudományi Intézet, Középkori osztály, Bp.:

Győr a középkorban, V. Istvántól Mátyás királyig

Dr. Gecsényi Lajos, a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott főigazgatója, Bp.:

Győr, a török veszedelmektől a szabad királyi kiváltságok elnyeréséig

Dr. Hermann Róbert történész, tudományos helyettes, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Bp.:

Győr városa a hadak útján 1848-49-ben

Dr. Szakál Gyula egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Győr:

Győr sikere a modernizáció és a polgárosodás korában

Dr. Honvári János egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Győr:

Győr gazdasága a 20. századbanSzent István nem véletlenül tette meg e helyet világi és egyházi központtá, melyek megalapozták jövőjét. A Buda-Bécs fő közlekedési út mentén fekvő település már a középkorban híres volt kereskedelméről, s az ország politikai életében is fontos szerepet játszott. Ezt igazolják a kereskedelmét segítő intézkedések, a gyakori király -látogatások, az uralkodók által kötött különféle egyezségek, békekötések.

 A település országos jelentősége mellett a lakosságnak az országra törő ellenséggel szembeni hősi magatartása is hozzájárult ahhoz, hogy V. István 1271-ben Győrt a királyi városok sorába emelte. A kiváltságlevél a várnépeket s a váron kívüli lakókat felszabadította a várispán fennhatósága alól, s a váron kívül lakóknak az úgynevezett hospeseknek, azaz vendégeknek, megengedte, hogy a várba költözzenek.

További érdekességek és tanulmányok Levéltárunk Facebookos oldalán olvashatóak!<< Vissza